Viih­tyi­sit­kö Vuo­ka­tis­sa? Aivan var­mas­ti!

Vuo­kat­ti on Suo­men suo­si­tuin ym­pä­ri­vuo­ti­nen mat­kai­lu­kes­kus, jonka neljä sel­ke­ää vuo­den­ai­kaa an­ta­vat ais­teil­le tilaa tun­tea. Upea kai­nuu­lai­nen luon­to yh­des­sä Vuo­ka­tin alu­een mo­ni­puo­lis­ten pal­ve­lu­jen kans­sa on ko­ko­nai­suus, joka sel­lai­se­naan so­pi­si sa­na­kir­jan koh­taan ”täy­del­li­nen”.

Hiih­dä, las­ket­te­le, pa­ti­koi, kei­laa, ui, ole, pelaa, nauti, her­kis­ty, her­kut­te­le, hem­mot­te­le. Tee ihan mitä lys­täät, tääl­lä sii­hen kaik­keen on mitä mai­nioim­mat mah­dol­li­suu­det. Mil­lai­nen fii­lis, sel­lais­ta puu­haa – niin sen olem­me Si­nul­le aja­tel­leet.

Vuo­ka­tis­sa ai­nut­laa­tuis­ta on kai­ken lä­hei­syys. Mo­ni­puo­li­set rin­teet, huip­pu­kun­toi­nen la­tu­ver­kos­to, Su­per­Park-si­sä­ak­ti­vi­teet­ti­puis­to, ra­vin­to­lat ja muu mut­ka­ton mei­nin­ki ovat ym­pä­ril­lä­si kai­ken aikaa.

Break Sokos Hotel Vuo­kat­ti ja me talon hen­ki­lö­kun­ta toi­mim­me ta­kee­na ir­tiot­to­si on­nis­tu­mi­sel­le – tu­let­pa yksin, kak­sin tai suu­rem­mal­la po­ru­kal­la ja mihin vuo­den­ai­kaan ta­han­sa. Take a Break!

Varaa loma Vuokattiin